Transformers Take Down

Načítanie hry...
Transformátory a Decepticons face-to-face, abollándose na báze popolčeka údery a stáva svoje stroje s pomocou silných zbraní. Wild One !.