Vlak Hry

Vlak Hry

Je veľmi zvedavá intenzívna fascinácia, že v mnohých ľuďoch prebúdza vlaky. Sú to ich stroje, ich dlhovekosť, skutočnosť, že sú opakujúcim prvkom v dejinách ľudstva? Nevieme to. A hoci sa vlaky vyvinuli, čo nie je napísané, lokomotíva naďalej zaujíma pódium ako obľúbenú. Ale čo by bolo z týchto báječných a rýchlych strojov, ktoré vytvoril človek bez spôsobov, ktorými by sa skĺzol a ktoré siali veľa kilometrov veľkú časť pozemskej mapy? Navyše, čo by fanúšikovia železnice mali bez vlakových hier, s ktorými by mohli odviesť svoje fantázie? Vlaky starého, moderného, ​​farebného, ​​realistického, antropomorfného, ​​utiekaného alebo šťastného ... a ciest, mnohými spôsobmi, ako sa pohybovať napriek možným obmedzeniam, nebezpečenstvám, nehodám, prekážkam, pekným svahom a mnohým ďalším vzrušujúcim výzvam. Vždy, alebo takmer vždy, s charakteristickým "chu-chu", píšťalkou, dymom z krbu a sympatickým a dobromyslným strojníkom ako ideálnym sprievodom pre tieto úctyhodné súpravy vlakov.