Logické Hry

Logické Hry

Použitie frázy "dajte svoju vynaliezavosť na test" v textoch, ktoré sprevádzajú všetky hry tohto nádherného rohu kyberpriestoru, je už posvätným zvykom. Vynaliezavosť je prirodzeným darom každej ľudskej bytosti, ktorá je osobitne indikovaná pri hľadaní riešení problémov a najzložitejších a skrútených hádaník. Ale prípad, s ktorým máme čo do činenia, je trochu iný, pretože teraz nie je o tom, že by sme použili vynaliezavosť na to, aby sme prečkli monštrá, masakrovo nepriateľské základne alebo bojovali so spektrálnymi bytosťami, v tých istých okamihoch je vec používať vynaliezavosť ... s vtipom. Zložité? ... dômyselné ?! To na tom nezáleží. Čo je naozaj dôležité, je, že pre túto príležitosť sme zhromaždili niekoľko zábavy, ktoré presahujú primárne emócie a vyžadujú trochu kokosového orecha, aby vyriešili geometrické, numerické, kreatívne a predovšetkým zdravé zábavy. Nebojte sa pojmov hry vynaliezavosti, ktoré sú nakoniec rovnaké ako vždy: prejdite to božsky.