Klavir Hry

Klavir Hry

Klavír, jeden z najkrajších nástrojov dostupných pre ľudské bytosti s hudobnými záujmami. Elegantný, impozantný, impozantný a schopný vytvoriť tie najkrásnejšie melódie s pomocou talentu a samozrejme aj strategickým použitím prstov. Vďaka pokroku v dnešnej technológii sa nám však dá povedať, čo v roku 1732, v ktorom vznikli prvé špeciálne skladby pre klavír, bolo úplne nemysliteľné a nemožné: dotknúť sa bez toho, aby sa dotkli kľúčov, ktoré ju tvoria. Ale ako by som povedal skandalizovať Mozart, potom jednoduchý, s klavírnymi hrami, v ktorých hoci budete musieť mať prsty - tam sú veci, ktoré sa nemenia ani po stáročia - nebudú tlačiť nič iného než tvoje myš, klávesnica počítača alebo tlačidlo. A s tým, a trochu pomôcť, poznanie a túžba, môžete produkovať melodické zvuky od Rachmaninova, Chopina, Brendela alebo Pabla Sebastiána. No, možno to nie je tak veľa, ale vďaka klavírnym hrám si budete môcť skladať a potešovať s výsledkom svojho úsilia.