Find Seven Differences

Načítanie hry...
Venujte všetku pozornosť tomu, aby ste našli rôzne rozdiely medzi dvoma krásnymi kresbami. Na vyznačenie máte určitý počet nezrovnalostí a len čas na jeho vyriešenie. Upravte zobrazenie a získajte najvyššie možné číslovanie.