Bingo Revealer

Načítanie hry...

Popis

Klasická hra bingo prichádza do vášho zariadenia. Získajte jednu alebo viac kariet a venujte pozornosť loptikám, ktoré budú vystupovať. Ak príslušné čísla sú na vašej karte, musíte prečiarknuť príslušné čísla. Keď môžete nájsť ľubovoľnú čiaru, zľava doprava, naopak alebo diagonálne, rovnaká hra bude kričať nahlas "bingo!" pre vás Pohodlnejšie, nemožné.