2048 Cute Creatures

Načítanie hry...

Popis

Na tejto doske nájdete rôzne karty s obrázkami rôznych a krásnych zvierat. Vašou úlohou je presunúť ich zľava doprava alebo zhora nadol s cieľom zlúčiť tie, ktoré zdieľajú rovnaký obrázok, a pridávať čísla, až kým nedosiahnete 2048.